Vijf gewone dingen die een eind kunnen maken aan een relatie

Uit onderzoek is gebleken, dat er niet net zoveel redenen als mensen zijn voor het kapot gaan van een relatie. Er zijn een beperkt aantal motieven, die aan de basis staan van vrijwel elke breuk en hier zullen we er een paar van bespreken.
argument-238529_640

1/5 Communicatie

De basis van al onze communicatie ligt niet eens op het moment, dat we ons eerste woordje zeggen, maar begint al bij onze geboorte.
Velen onder ons denken dat het slechts bepaald wordt door de manier waarop we onze gedachten en gevoelens in woorden tot uiting brengen, maar het beslaat een veel wijder gebied.
De technische kant wordt ons vooral bijgebracht via het onderwijs, maar onze ouders, onze opvoeding legt de grondslag voor hoe ons presenteren aan anderen.
Eén van de grootste problemen daarbij is meestal niet eens zozeer de wijze waarop we ons uitdrukken, maar vooral het gebrek van onze luistervaardigheid; of erger nog, het niet willen luisteren.
Als je daarbij ook nog eens het aantal keren optelt, dat we elkaar niet kunnen of willen begrijpen, dan vormt het gebrek aan goede communicatie één van de belangrijkste redenen, waarom relaties niet of niet meer werken.

2/5 Vreemd gaan

couple-731890_640
Als we het over brekende relaties hebben, dan hebben we het meestal over die in de sfeer van de liefde. In dat kader spreken we op een gegeven moment af, dat de ander in die relatie voldoende moet zijn voor de meest gangbare van onze verlangens, en daarmee bedoelen we dan vooral seks.
Zoals eerder gezegd is de mens een sociaal wezen, en dus voortdurend bewust of onbewust op zoek naar contact met anderen, en dat contact kan ook van seksuele aard zijn, zelfs al zit je in een vaste relatie. Zoeken naar seks buiten je relatie heeft meestal een diepere oorzaak binnen diezelfde relatie en in plaats van de ander te beschuldigen en de relatie maar meteen op de schop te gooien, zou je misschien eerst uit moeten vinden waarom de ander ‘vreemd’ is gegaan.
Het kan namelijk tot een vorm van onderling begrip leiden, die de bestaande relatie misschien zelfs kan versterken.

3/5 Het belang van uitgaven

Als je op een of andere manier een bestaan met iemand opbouwt, dan kost dat, net als alle andere dingen in het leven, geld: zo zit onze maatschappij nou eenmaal in elkaar.
Zo zul je bijvoorbeeld een huis kopen, deze inrichten naar beider of gezamenlijke smaak, een auto aanschaffen en meer zaken, die een basis vormen voor een lang toekomstig samenzijn. Als die basis eenmaal is gelegd, komen op een gegeven moment de debatten, zeker in wat meer moeilijke tijden, waar vervolgens je geld aan uit te geven, of dat niet te doen en te sparen. Ook hier zullen de beide meningen verdeeld zijn en hoe groter die verschillen, hoe groter de kans dat de relatie er niet tegen bestand is.

4/5 Opvoeding

couple-1838940_640

Een van de belangrijkste redenen een liefdesrelatie aan te gaan, ligt in de voortplanting, het krijgen van kinderen. Over het algemeen is de basis eigenlijk de meest gemakkelijke en aangename ervaring, daarna wordt het allengs moeilijker, zwaarder en gecompliceerder.
Als een kind eenmaal geboren is, moeten de ouders overeen komen hoe hem of haar op te gaan voeden, en die denkbeelden hebben vaak hun oorsprong in de opvoeding van de ouders zelf.
Als er grote verschillen leven, dan kan dat voor zo grote spanningen binnen een relatie zorgen, dat deze eronder zal lijden en er zelfs onder kan breken.

5/5 Handhaving is niet iets vanzelfsprekends

Verliefd zijn en liefde is niet helemaal hetzelfde, waarbij het misschien iets duidelijker wordt, wanneer we liefde vervangen door ‘houden van’.
Als we verliefd zijn, maakt het ons meestal geen snars uit welke minder prettige eigenschappen de ander heeft, maar als we ons eenmaal gebonden hebben in de liefde, neemt de nadruk op die andere eigenschappen alleen maar toe. Voor het in stand houden van een relatie is het van groot belang voortdurend te werken aan het op de juiste manier omgaan met alles wat de ander is, maar ook wie je zelf bent. Elke vorm van frictie of onbegrip kan desastreuze gevolgen hebben.

Nogmaals: COMMUNICATIE !!!
Hoe je het ook wendt of keert, welke problemen je ook tegenkomt in wat voor soort relatie dan ook, het draait allemaal om communicatie. Dit is niet alleen verbale, maar ook non-verbale en niet alleen praten en/of uitleggen, maar vooral ook luisteren en proberen te begrijpen.

DEEL DIT ARTIKEL OP:

Wat je misschien ook interessant vindt: