Privacy Statement

Dit Privacy Statement informeert jou hoe MARATHON MANSION de informatie die jij met ons deelt bij het gebruik van Zolistig.nl (via o.a. website en apps) gebruikt.
Zolistig.nl is een uitgave van Marathon Mansion v.o.f., (hierna “MARATHON MANSION”).

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is MARATHON MANSION. De gegevensverwerking is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.
Als jij bij het gebruik van Zolistig.nl informatie met ons deelt waarbij jij jezelf identificeert of waarbij jij geïdentificeerd kan worden, dan wordt deze informatie verwerkt in overeenstemming met dit Privacy Statement. Dit Privacy Statement voldoet aan de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en deTelecommunicatiewet.

WAAR GEBRUIKEN WIJ JOUW GEGEVENS VOOR?

Jouw gegevens kunnen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
Om het mogelijk te maken content te plaatsen;
Om je een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere bericht te sturen. Zo nodig wordt hiervoor eerst jouw uitdrukkelijke toestemming gevraagd;
Om het inloggen en plaatsen van content via social media mogelijk te maken;
Om je gerichte advertenties te tonen;
Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

COOKIES

Bij je gebruik van Zolistig.nl kunnen verschillende worden cookies geplaatst. Meer informatie over cookies is te vinden in de Cookie Verklaring.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITE

Zolistig.nl kan links naar andere websites bevatten. Houd er rekening mee dat wij geen controle hebben over die andere websites en dus niet verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de gegevens die je deelt tijdens het bezoek aan andere websites. Lees zo nodig de privacy statement van die andere websites.
Ook zijn op Zolistig.nl knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten en delen via Facebook en Twitter. De code achter deze knoppen wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Dit geldt ook voor de Facebook plug-in waarmee reacties kunnen worden geplaatst.
In de privacyverklaring van Facebook en van Twitter kun je lezen wat zij met de persoonsgegevens doen die zij via gebruik van deze knoppen verwerken. De privacyverklaringen van Facebook en Twitter wijzigen regelmatig.

BEVEILIGING

MARATHON MANSION respecteert de privacy van haar bezoekers en behandelt de verkregen persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen. Deze database is alleen toegankelijk voor medewerkers van MARATHON MANSION, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. MARATHON MANSION spant zich er voor in deze database te beveiligen tegen verlies en onrechtmatig gebruik van jouw gegevens en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
MARATHON MANSION is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan MARATHON MANSION.

INZAGE EN CORRECTIE GEGEVENS EN RECHT VAN VERZET

Je kunt te allen tijde kosteloos inzicht krijgen in de persoonsgegevens die MARATHON MANSION van jou verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen door een mail te sturen aan info@MarathonM.nl.
WIJZIGING VAN DEZE PRIVACY STATEMEN
Dit Privacy Statement kan worden aangepast. Wij raden je daarom aan om deze pagina regelmatig opnieuw te bekijken om er zeker van te zijn dat je op de hoogte bent van mogelijke veranderingen.