7 enorme onwaarheden over je hersenen
Wetenschappers raken niet uitgepraat over dit bijzondere deel van ons lichaam waar alles lijkt te gebeuren en er voor zorgt dat we leven. Inmiddels is er wel het een en ander bekend over de hersenen, maar toch valt er nog een hoop te onderzoeken. Denk je wel het een en ander te weten over de hersenen?

Fabel 1: Je gebruikt slechts 10% van je hersenen

10percent


De aanname hierbij is, als we met de gebruikte 10% al in staat zijn ons normale intelligente leven te leiden, laat staan wat we dan allemaal kunnen als we de overige 90% ook nog gaan gebruiken. Helaas, onderzoek heeft aangetoond dat we wel degelijk alle delen van onze hersenen gebruiken voor een bepaalde lichaamsfunctie.

Fabel 2: Hersenbeschadiging is blijvend

2


De hersenen zijn kwetsbaar en kunnen beschadigd raken door bijvoorbeeld letsel of een hersenbloeding. Dit kan een milde beschadiging zijn maar het kan ook ernstigere vormen aannemen. Of de hersenen zich weer kunnen herstellen, hangt af van de aard van de beschadiging en waar in de hersenen zich dit bevindt. In sommige gevallen zijn de hersenen wel degelijk in staat om als alternatief andere gezonde delen te gaan gebruiken.

Fabel 3: Mensen hebben de grootste hersenen

3


Het klopt dat mensen de grootste hersenen hebben in verhouding tot hun lichaam, maar gaat dit ook op in vergelijking met andere levende wezens? De walvis heeft toch echt de grootste hersenen, gevolgd door de olifant.

Fabel 4: Wij zijn geboren met een vast aantal hersencellen

4


De aanname dat we geboren worden met al onze hersencellen voor ons verdere leven en dat afgestorven cellen niet meer aangroeien, klopt niet. Uit onderzoek is gebleken dat er je gehele leven celgroei plaatsvindt, zelfs nog op oudere leeftijd.

Fabel 5: Alcohol vernietigt hersencellen

5


Overvloed schaadt uiteraard, maar onderzoek heeft uitgewezen dat je bij gemiddeld drinkgedrag zelfs leidt tot goede cognitieve vaardigheden en een beter geheugen dan bij onthouding. Het helpt zelfs je hersenen op oudere leeftijd beter functioneren.

Fabel 6: Hersenen bestaan uit 100 miljard zenuwcellen

6


We hebben er niet zo veel, maar toch nog wel 85 miljard. Dat zijn er nog steeds meer dan 7 miljard van een gorilla.

Fabel 7: Je bent links of rechts beter ontwikkeld

7


Men beweert bij deze fabel dat als je linker hersenhelft beter ontwikkeld is je meer analytisch bent en bij de rechter hersenhelft is dit je creativiteit. Het is wel zo dat deze kenmerken zich bevinden in de respectievelijke hersenhelften, maar toch hebben beide hersenhelften elkaar nodig om jouw talent verder te ontwikkelen.
Wat je misschien ook interessant vindt: