20 manieren om hoog-creatieve mensen beter te begrijpen
artist


Het is in de loop der jaren meermalen vastgesteld: het brein van hoog-creatieve mensen werkt op een andere manier dan bij ons gewone stervelingen. Je zou kunnen zeggen dat een aantal neurologische ‘verbindingen’ anders is aangelegd. Hierdoor kijken hoog-creatieve mensen anders naar de wereld om ons heen. Voor henzelf vormt dat geen probleem, voor hun levenspartners ligt dat iets genuanceerder. Met creatieven valt soms moeilijk te leven. Vaak lijkt het immers wel of ze zich in een compleet andere wereld bevinden, misschien is dat ook wel zo.

Voor wie dagelijks met hoog-creatieve mensen omgaat is het belangrijk te weten dat pogingen om hen te veranderen dikwijls uitmonden in een conflict. Beter is het om je te verdiepen in zijn of haar belevingswereld. Of anders gezegd: als je begrijpt wat er in het brein van een hoog-creatief persoon omgaat, kun je ook makkelijker begrip voor hem of haar opbrengen. Uiteraard wil dit niet zeggen dat je je voor de volle 100% moet aanpassen. Dat doet geen enkele relatie goed, zowel werk- als relatietechnisch.

De onderstaande twintig punten kunnen je wellicht helpen meer inzicht te krijgen in het gedachtegoed van iemand die hoog-creatief is.

1. Er zit geen rem op.

Creatieven worden gevoed door een grote nieuwsgierigheid. Het brein reageert direct op de ontvangen impulsen. Dit resulteert vaak in vreemde, en soms zelfs komische, situaties. En ja: dat kan uitermate vermoeiend zijn.

2. Ze hebben een grote interesse in het ‘hoe’ en ‘waarom’.

Een bekende uitdrukking luidt: “Waarom zijn de bananen krom?” Jij en ik accepteren het als vaststaand feit. Voor een creatieve geest vormt het een uitdaging.

3. Ze zijn compromisloos.

Een creatieve geest zal niet snel met de massa meelopen en zijn of haar mening aanpassen. Ze zijn dus compromisloos. Hun visie is de enige juiste.

4. Het moet niet te lang duren.

Creatieven zijn gewend om grote mentale stappen te nemen. Een bestaand project is al snel saai, terwijl nieuwe juist een uitdaging vormen.

5. Een wisselend tempo.

Periodes van grote activiteit worden vaak afgewisseld met tijden waarop men weinig tot niets lijkt uit te voeren.

artist

6. Even bijtanken!

Ook creatieven hebben tijd nodig om op adem te komen en de denkbeeldige accu bij te laden. Vaak zonderen ze zich daarom enige tijd af van hun omgeving.

7. Een eigen plekje.

Hoog-creatieve mensen hebben een eigen plekje nodig. Soms is dat een eigen werkruimte, maar een rustig plekje in huis is vaak ook al goed. Gun ze die ruimte.

8. Een sterke focus.

Creatieven zijn vaak in staat om zich volledig af te sluiten van de rest van de wereld. Ze zijn slecht in multitasken. Eenmaal afgeleid duurt het enige tijd om zich weer opnieuw te focussen.

9. Diepe emoties.

Het leven en werken wordt intens beleefd, dus ook de emoties van een hoog-creatief persoon kunnen zeer intens zijn. Diepe inzichten vereisen ook diepe emoties.

10. Manisch-depressief.

“Jantje lacht, Jantje huilt,” zegt een bekend spreekwoord. Bij creatieven liggen de uitersten vaak zeer dicht bij elkaar. De stemming kan snel omslaan.

artist

11. Men denkt en communiceert vaak door middel van verhalen.

Losse feiten zijn minder interessant. Daarom weeft men vaak een verhaal rond deze feiten. Iets uitleggen duurt daarom relatief lang.

12. De strijd tegen de onzekerheid.

Veel creatieven hebben last van onzekerheden. Men wil graag presteren, maar is onzeker of er ook resultaat geboekt gaat worden.

13. Slecht met kritiek om kunnen gaan.

Creatieven hebben vaak moeite om werk en privé gescheiden te houden. Kritiek op het werk wordt daarom vaak als een persoonlijke aanval beschouwd.

14. Weinig zelfvertrouwen.

Men twijfelt vaak aan zichzelf. Ben ik wel goed genoeg? Mede hierdoor wordt het eigen werk vaak met dat van anderen vergeleken.

15. Intuïtie.

De wetenschap weet niet goed raad met intuïtie. Dit geheel in tegenstelling tot creatieve mensen, die weten er prima mee om te gaan.

artist

16. Werken onder druk.

Veel creatieven werken graag onder druk, vaak presteren ze dan ook beter. Door werkzaamheden uit te stellen legt men zichzelf druk op.

17. Creativiteit werkt verslavend.

Neurologisch onderzoek heeft uitgewezen dat het creatieve proces soms verslavend kan zijn. De drang om te creëren of uit te vinden wordt steeds heftiger.

18. Een project afronden is lastig.

Het beëindigen en afronden van een project is reuze saai. Veel leuker is het om je in iets nieuws te storten. Het vorige project blijft vervolgens onaf liggen.

19. Verbanden leggen.

Een creatieve geest is goed in het leggen van verbanden tussen dingen die ogenschijnlijk los van elkaar staan. Wijlen Steve Jobs zag dit vermogen als het summum van creativiteit.

20. Hoog-creatieven groeien nooit op.

Kinderen bezitten het vermogen om onbevooroordeeld naar zaken te kijken, zich te verwonderen over de wereld en zich halsoverkop ergens in te storten. Vandaar dat hoog-creatieve mensen liever niet opgroeien …
Wat je misschien ook interessant vindt: