7 gewoontes die je van succesvolle mensen zou moeten overnemen
Eén van de uitspraken van Winston Churchill was “Succes is de kunst om van de ene tegenslag naar de andere te gaan zonder je enthousiasme te verliezen”. Veel mensen die succes willen boeken, denken dat geluk afhangt van toeval. Zij verliezen het contact met de realiteit en verliezen het nodige doorzettingsvermogen.

Bekende mensen als de regisseur Steven Spielberg of de schrijver Dr. Seuss zijn in hun beginjaren talloze keren in hun werk miskend en geweigerd geweest. Steven Spielberg werd afgewezen door de University of Southern California School of Cinematic Arts, en dit verschillende keren. Dr. Seuss werd met zijn boek door maar liefst 27 verschillende uitgevers geweigerd. Vele mensen zouden het dan al lang opgegeven hebben. Toch gaven deze twee nooit op en zij zijn uiteindelijk wereldberoemd geworden. Kijk maar naar bekende balletdansers of topschaatsers. Je kan de uren niet tellen die voorafgaan aan één overwinning. En toch gaan zij door met vallen en opstaan. Ze geven nooit op maar gaan voor hun doel.

Bekende uitvinders worden eerst uitgelachen vooraleer ze erkend worden. Succes is meer gebaseerd op routine dan op momenten van geluk. Hierna lichten we een aantal van hun levensgewoontes toe die mee geholpen hebben aan hun succes.

1. Hard werken

spiritual-1149187_640


Snel rijk kunnen worden bestaat niet. Je moet je focussen op je doel en er de nodige energie, tijd en doorzettingsvermogen in stoppen. Stop nooit met aan je doel te werken maar ga er volledig voor!

2. Planning

Gedetailleerd plannen en dagboeken bijhouden helpt jou om te evalueren waar je staat in je proces: je kan terugblikken op successen en leren uit je falingen.

3. Actie in plaats van uitstellen

rock-climbing-1082220_640


Blijven nadenken en uitstellen helpen jou nergens te komen. Ga over tot actie. Succesvolle mensen hebben de neiging om al in actie te schieten nog voor hun planning volledig klaar is. Ze doen liever iets fouts dan helemaal niets te doen.

4. Duidelijke doelen hebben

Volg het SMART principe: S=Specific (duidelijk omschreven): M=Measurable (geen vage maar meetbare doelen); A=Attainable (bereikbare, geen vage dromen); R=Realistisch; T=Timely (binnen een vast bepaalde tijdsspanne). Hiermee heb je de grootste kansen om je doel te bereiken.

5. Risico’s nemen

Succesvolle mensen beschouwen het nemen van risico als een uitdaging. Ze falen nog veel liever dan zich een lafaard te voelen en niets te durven ondernemen. Zij zijn niet bang voor falen want falen is voor hen een leerproces.

6. Heel veel lezen

girl-984060_640


Lezen is het opdoen van kennis. Uit de ervaringen van anderen leer je heel veel. Lees daarom veel om je horizon te verruimen. Het gezegde “kennis is macht” is hier niet veraf.

7. Volg je hart en je passie

Als je succesvol wil zijn, hou je dan bezig met dingen waarin je passie kan leggen. Zaken doen in domeinen die je niet liggen, hou je niet vol. Je doet iets veel beter als je het uit je volle hart kan doen.
Wat je misschien ook interessant vindt: